Sluit dit venster
Print dit document | Download dit document

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de wandelpagina (www.kristofnijs.be/blister)

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedereen die de pagina www.kristofnijs.be/blister/index.html bezoekt.
Cursief gedrukte woorden worden nader verklaard in de begrippenlijst achteraan in dit document.


1. Beheer

De pagina www.kristofnijs.be/blister/index.html staat onder beheer van Kristof Nijs.
Voor verdere vragen over de Algemene Voorwaarden van de wandelpagina kan u hem bereiken op het e-mailadres: info@kristofnijs.be.
Contactgegevens:
XXS Web Development
BE 0738.406.560 - RPR Turnhout
Kerkstraat 100
2370 Arendonk

2. Gecommuniceerde informatie

Alle informatie die de wandelpagina communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere websites of producten die besproken worden, zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

3. Gebruik van de Kristofnijs wandelpagina

3.1. Aansprakelijkheid bij het gebruik van de Kristofnijs wandelpagina

De wandelpagina kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en van door de wandelpagina verzonden e-mails.

3.2. Doel

De bedoeling van de wandelpagina is om een platform te bieden voor het uitwisselen van tips in verband met de wandelsport en mag dan ook uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt worden.
Elk onrechtmatig gebruik van de wandelpagina zal ertoe leiden dat het account van de gebruiker, die deze inbreuk pleegt, zal geblokkeerd worden.

4. Privacybeleid

Klik hier om het Privacybeleid van de wandelpagina te lezen.

5. Juistheid en volledigheid van de informatie

De wandelpagina staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de wandelpagina en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

6. Opschorting/stopzetting dienstverlening en verwijdering van content

De wandelpagina behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de bezoeker op te schorten of stop te zetten bij overtreding van de Algemene Voorwaarden of wanneer wij menen dat diens daden de goede werking van de wandelpagina verhindert of belemmert.
De wandelpagina behoudt zich tevens het recht voor om content geplaatst door de gebruiker te verwijderen bij overtreding van de wetgeving of de Algemene Voorwaarden of wanneer de beheerder van de wandelpagina meent dat diens daden de goede werking van de wandelpagina verhindert of belemmert.

7. Verantwoordelijkheid voor content

7.1. Plaatsen van content

Als u bepaalde functies gebruikt van de wandelpagina, zoals een tip toevoegen of een stem uitbrengen, zijn de persoonlijke gegevens en de inhoud die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven.
Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van deze functies.

7.2. Gebruiken van content

U bent zelf verantwoordelijk als u content geplaatst door gebruikers van de wandelpagina gebruikt.

8. Automatische e-mailberichten door de Kristofnijs wandelpagina

Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, gaat de gebruiker ermee akkoord dat de wandelpagina ten behoeve van de werking van de wandelpagina hem automatische e-mailberichten mag versturen.

9. Wijziging Algemene Voorwaarden

De wandelpagina is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de bezoeker rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van de wandelpagina is daarvoor afdoende. Het is aan de wandelpagina om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de bezoeker.

10. Disclaimer

De wandelpagina is niet verantwoordelijk voor enige schade die de bezoeker kan lijden. De wandelpagina geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door de wandelpagina en haar medewerkers.

11. Begrippenlijst en terminologie

Laatst gewijzigd op 03/03/2020
Sluit dit venster