Sluit dit venster
Print dit document | Download dit document

Privacybeleid van de wandelpagina (www.kristofnijs.be/blister)

Dit beleidsplan geldt voor iedereen die de pagina www.kristofnijs.be/blister/index.html bezoekt.
Cursief gedrukte woorden worden nader verklaard in de begrippenlijst achteraan in dit document.


1. Beheer

De pagina www.kristofnijs.be/blister/index.html staat onder beheer van Kristof Nijs.
Voor verdere vragen over het privacybeleid van de wandelpagina kan u hem bereiken op het e-mailadres: info@kristofnijs.be.

2. Waarom deze pagina

2.1. Wetgeving

Met deze pagina willen we de bezoekers van de wandelpagina informeren over het gevolgde privacybeleid en tegemoetkomen aan de wettelijke voorwaarden gesteld in de wet ter bescherming van de persoonsgegevens (externe link).

2.2. Klacht indienen

Indien u een klacht heeft omtrent de gegevensverwerking van de wandelpagina, kan u uw klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (externe link).

3. Cookies

3.1. Europese richtlijn

De Europese richtlijn ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelt dat een bezoeker van een website de toestemming moet geven aan een website alvorens deze een cookie mag plaatsen op zijn computer en dat de bezoeker moet geïnformeerd worden waarvoor deze cookie gebruikt zal worden.

3.2. Wat is een cookie

Een cookie is een klein tekstbestandje dat geplaatst wordt door een website op de computer van een bezoeker van die website. Als de bezoeker op een later tijdstip de website opnieuw bezoekt, kan de website dit tekstbestandje opvragen. In dit tekstbestandje kunnen gegevens geplaatst worden over de bezoeker.

3.3. Advertentiecookies van Google

Google gebruikt cookies als hulpmiddel bij de weergave van advertenties op de websites van zijn partners, zoals websites waarop Google-advertenties worden weergegeven of websites die deelnemen aan door Google gecertificeerde advertentienetwerken. Wanneer gebruikers de website van een partner van Google bezoeken, kan er een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker.
Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites.
Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties van Google door Advertentie-instellingen (externe link) te bezoeken.
U kan zich ook voor advertentiecookies van Google en andere leveranciers afmelden door de link aboutads.info (externe link) te bezoeken.

4. Verzamelde gegevens

4.1. Welke gegevens worden verzameld

De wandelpagina houdt van elke gebruiker die een tip toevoegt op de wandelpagina, de volgende gegevens bij:

De wandelpagina houdt van elke gebruiker die een stem uitbrengt op de wandelpagina, de volgende gegevens bij:

4.2. Waarvoor worden de gegevens gebruikt

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de wandelpagina.
De gegevens van een toegevoegde tip zullen door andere gebruikers zichtbaar zijn.
Let op: Mogelijks kan een andere gebruiker te weten komen op welke tips je een stem uitbracht en of deze tip door jou omhoog of omlaag werd gestemd.
De beheerder van de wandelpagina zal in de mate van het mogelijke er alles aan doen om zorgvuldig en integer met deze gegevens om te gaan.
De beheerder van de wandelpagina behoudt zich het recht om, indien hij dit noodzakelijk acht, de gebruikers per e-mail te contacteren, bijvoorbeeld wanneer er zich iets voordoet met de beveiliging van de wandelpagina.

4.3. Gegevens aanpassen

Toegevoegde tips kunnen niet meer aangepast worden door de gebruiker.
Uitgebrachte stemmen kunnen steeds door de gebruiker die ze uitbracht, ongedaan gemaakt worden.

4.4. Gegevens wissen

Indien gewenst kan een gebruiker de beheerder van de wandelpagina verzoeken om zijn of haar gegevens te wissen uit de databank.
Hiervoor zal de gebruiker een mailtje sturen naar info@kristofnijs.be met het verzoek de gegevens te wissen.
Hierop zal de gebruiker een mailtje ontvangen op het e-mailadres dat geregistreerd staat als zijn gebruikersnaam. Als deze mail beantwoord wordt, zullen de betreffende gegevens gewist worden.

5. Delen van persoonsgegevens

De gegevens verstrekt door de gebruiker, zullen gebruikt worden zoals beschreven in bovenstaande paragrafen en zullen verder niet worden gedeeld met derden of op enigerlei wijze ter kennis worden gebracht aan derden.
Er is echter één uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

6. Beveiliging van de website

De beheerder van de wandelpagina zal al het mogelijke doen om de website zo goed mogelijk te beveiligen, doch kan niet alle risico's uitsluiten aangezien de website wordt gehost op servers van een extern bedrijf en er programmeertalen en software wordt gebruikt van derden.
Maatregelen die door de wandelpagina werden genomen zijn onder andere:

7. Disclaimer

De beheerder van de wandelpagina is gerechtigd de inhoud van het Privacybeleidsplan te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

8. Begrippenlijst en terminologie

Laatst gewijzigd op 02/03/2020
Sluit dit venster