Sluit dit venster
Print dit document | Download dit document

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de Shopping-app-website (www.kristofnijs.be/shopping-app)

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedereen die de website www.kristofnijs.be/shopping-app bezoekt.
Cursief gedrukte woorden worden nader verklaard in de begrippenlijst achteraan in dit document.


1. Beheer

De website www.kristofnijs.be/shopping-app staat onder beheer van Kristof Nijs.
Voor verdere vragen over de algemene voorwaarden van de Shopping-app-website kan u hem bereiken op het e-mailadres: info@kristofnijs.be.

2. Gecommuniceerde informatie

Alle informatie die de Shopping-app-website communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere websites of produkten die besproken worden, zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

3. Gebruik van de Shopping-app-website

3.1. Aansprakelijkheid

De Shopping-app-website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en van door de Shopping-app-website verzonden e-mails.

3.2. Doel

De bedoeling van de Shopping-app-website is om een platform te bieden voor het beheren van een online boodschappenlijstje en mag dan ook uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt worden.
Elk onrechtmatig gebruik van de Shopping-app-website zal ertoe leiden dat het account van de gebruiker, die deze inbreuk pleegt, zal geblokkeerd worden.

4. Privacybeleid

Het gebruik van deze website is gratis. Om een boodschappenlijstje te plaatsen of te bekijken, is registratie verplicht. Klik hier om het Privacybeleid van Shopping-App te lezen.

5. Juistheid en volledigheid van de informatie

De Shopping-app-website staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de Shopping-app-website en/of in andere electronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

6. Opschorting/stopzetting dienstverlening en verwijdering van content

De Shopping-app-website behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de gebruiker op te schorten of stop te zetten bij overtreding van de Algemene Voorwaarden of wanneer diens daden de goede werking van de Shopping-app-website verhindert of belemmert.
De Shopping-app-website behoudt zich tevens het recht voor om content geplaatst door de gebruiker te verwijderen bij overtreding van de wetgeving of de Algemene Voorwaarden of wanneer diens daden de goede werking van de Shopping-app-website verhindert of belemmert.

7. Verantwoordelijkheid voor content

7.1. Plaatsen van content

Als u bepaalde functies gebruikt van Shopping-app, zoals een boodschappenlijstje plaatsen of de chat-functie gebruiken, zijn de persoonlijke gegevens en de inhoud die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven.

7.2. Gebruiken van content

U bent zelf verantwoordelijk als u content geplaatst door gebruikers van Shopping-app gebruikt.

8. Automatische e-mailberichten door Shopping-app

Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, gaat de gebruiker ermee akkoord dat Shopping-app ten behoeve van de werking van de Shopping-app-website hem automatische e-mailberichten mag versturen.

9. Wijziging Algemene Voorwaarden

de Shopping-app-website is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de gebruiker rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van de Shopping-app-website is daarvoor afdoende. Het is aan de Shopping-app-website om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de gebruiker.

10. Disclaimer

De Shopping-app-website is niet verantwoordelijk voor enige schade die de bezoeker kan lijden. de Shopping-app-website geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door de Shopping-app-website en haar medewerkers.

11. Bevoegde rechtbank

indien er ooit enige betwisting zou rijzen tussen enerzijds een bezoeker en anderzijds de Shopping-app-website, dan zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd en dit met toepassing van het Belgisch recht.

12. Begrippenlijst en terminologie

Laatst gewijzigd op 02/05/2018
Sluit dit venster