Privacybeleid van de Shopping-app-website (www.kristofnijs.be/shopping-app)

Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.kristofnijs.be/shopping-app bezoekt.
Door de Shopping-app-website te gebruiken, gaat u expliciet akkoord dat Shopping-app uw persoonsgegevens verzamelt, bewaart, gebruikt en deelt zoals verder beschreven in dit document.
Cursief gedrukte woorden worden nader verklaard in de begrippenlijst achteraan in dit document.


1. Beheer

De website www.kristofnijs.be/shopping-app staat onder beheer van Kristof Nijs.
Voor verdere vragen over het privacybeleid van de Shopping-app-website kan u hem bereiken op het e-mailadres: info@shopping-app.be.

2. Waarom deze pagina

2.1. Wetgeving

Met deze pagina willen we de bezoekers van de Shopping-app-website informeren over het gevolgde privacybeleid en tegemoetkomen aan de wettelijke voorwaarden gesteld in de wet ter bescherming van de persoonsgegevens (externe link).

2.2. Klacht indienen

Indien u een klacht heeft omtrent de gegevensverwerking van de Shopping-app-website, kan u uw klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (externe link).

3. Cookies

3.1. Europese richtlijn

De Europese richtlijn ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelt dat een bezoeker van een website de toestemming moet geven aan een website alvorens deze een cookie mag plaatsen op zijn computer en dat de bezoeker moet geïnformeerd worden waarvoor deze cookie gebruikt zal worden.

3.2. Wat is een cookie

Een cookie is een klein tekstbestandje dat geplaatst wordt door een website op de computer van een bezoeker van die website. Als de bezoeker op een later tijdstip de website opnieuw bezoekt, kan de website dit tekstbestandje opvragen. In dit tekstbestandje kunnen gegevens geplaatst worden over de bezoeker.

3.3. Waarvoor wordt de cookie gebruikt

De Shopping-app-website gebruikt cookies om gebruikers het mogelijk te maken automatisch aan te melden door in het registratieformulier, het aanmeldformulier of op de profielpagina het aankruisvakje "Houd mij aangemeld" aan te vinken.
In de cookie staat de gebruikersnaam van de gebruiker en een code die de website gebruikt om te verifiëren dat de cookie weldegelijk van deze gebruiker is.

3.4. Hoe lang wordt de cookie bijgehouden

De cookie wordt gedurende een jaar bijgehouden na het laatste bezoek van de gebruiker aan de Shopping-app-website.
Als de gebruiker na meer dan een jaar een bezoek brengt aan de Shopping-app-website, zal hij zich moeten aanmelden door zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.

3.5. Hoe cookie wissen

Indien gewenst, kan een gebruiker zijn cookie wissen door op de Shopping-app-website op de link "Afmelden" te klikken of op de profielpagina het aankruisvakje "Houd mij aangemeld" uit te vinken en vervolgens op de knop "Opslaan" te klikken.

4. Verzamelde gegevens

4.1. Welke gegevens worden verzameld

De Shopping-app-website houdt van elke gebruiker de gegevens bij die door de gebruiker werden verstrekt in het registratieformulier en op de profielpagina.
Verder houdt de website voor elke gebruiker bij:

4.2. Waarvoor worden de gegevens gebruikt

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de Shopping-app-website.
De gegevens die worden getoond in het winkellijstje van een consument zullen door andere gebruikers, met name zijn bezorgers, zichtbaar zijn.
De overige gegevens gerelateerd aan een gebruiker zijn in principe enkel zichtbaar op de Shopping-app-website door de gebruiker waartoe deze gegevens behoren.
De beheerder van de Shopping-app-website zal in de mate van het mogelijke er alles aan doen om zorgvuldig en integer met deze gegevens om te gaan.
De beheerder van de Shopping-app-website behoudt zich het recht om, indien hij dit noodzakelijk acht, de gebruikers per e-mail te contacteren, bijvoorbeeld wanneer er zich iets voordoet met de beveiliging van de Shopping-app-website.

4.3. Gegevens aanpassen

De gebruiker kan op ieder ogenblik zijn gegevens raadplegen en aanpassen op de profielpagina en kan producten, bestellingen, winkels, categorieën, bezorgers en consumenten verwijderen op de desbetreffende pagina's.

4.4. Gegevens wissen

Indien gewenst kan een gebruiker de beheerder van de Shopping-app-website verzoeken om zijn of haar gegevens te wissen uit de databank.
Hiervoor zal de gebruiker een mailtje sturen naar info@shopping-app.be met het verzoek de gegevens te wissen.
Hierop zal de gebruiker een mailtje ontvangen op het e-mailadres dat geregistreerd staat als zijn gebruikersnaam. Als deze mail beantwoord wordt met het wachtwoord van de gebruiker, zullen zijn gegevens gewist worden.

5. Delen van persoonsgegevens

De gegevens verstrekt door de gebruiker, zullen gebruikt worden zoals beschreven in bovenstaande paragrafen en zullen verder niet worden gedeeld met derden of op enigerlei wijze ter kennis worden gebracht aan derden.
Er is echter één uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

6. Beveiliging van de website

De beheerder van de Shopping-app-website zal al het mogelijke doen om de website zo goed mogelijk te beveiligen, doch kan niet alle risico's uitsluiten aangezien de website wordt gehost op servers van een extern bedrijf en er programmeertalen en software wordt gebruikt van derden.
Maatregelen die door de Shopping-app-website werden genomen zijn onder andere:

7. Disclaimer

De beheerder van de Shopping-app-website is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

8. Begrippenlijst en terminologie

Laatst gewijzigd op 02/05/2018