Sluit dit venster
Print dit document | Download dit document

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de TYPY-website (www.kristofnijs.be/typy)

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedereen die de website www.kristofnijs.be/typy bezoekt.
Cursief gedrukte woorden worden nader verklaard in de begrippenlijst achteraan in dit document.


1. Beheer

De website www.kristofnijs.be/typy staat onder beheer van Kristof Nijs.
Voor verdere vragen over de algemene voorwaarden van de TYPY-website kan u hem bereiken op het e-mailadres: typy@kristofnijs.be.
Contactgegevens:
XXS Web Development
BE 0738.406.560 - RPR Turnhout
Kerkstraat 100
2370 Arendonk
E-mail: info@xxs-web-development.be
Telefoon: 0032 497 36 29 96
Iban: BE33 7370 5108 0546
Bic: KREDBEBB

2. Gecommuniceerde informatie

Alle informatie die de TYPY-website communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere websites of produkten die besproken worden, zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

3. Gebruik van de TYPY-website

De TYPY-website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en van door de TYPY-website verzonden e-mails.

4. Privacybeleid

Het gebruik van deze website is gratis. Om de lessen te kunnen volgen, is registratie verplicht. Klik hier om het Privacybeleid van de TYPY-website te lezen.

5. Juistheid en volledigheid van de informatie

De TYPY-website staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de TYPY-website en/of in andere electronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

6. Opschorting/stopzetting dienstverlening

De TYPY-website behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de cursist op te schorten of stop te zetten bij overtreding van de Algemene Voorwaarden of wanneer diens daden de goede werking van de TYPY-website verhindert of belemmert.

7. Beleid inzake klachtenbehandeling

Bij klachten kan u ons contacteren via het e-mailadres typy@kristofnijs.be of via onderstaand adres:
Kerkstraat 100
2370 Arendonk - België

U kan ook steeds een beroep doen op de buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures ODR (Online Dispute Resolution) van de Europese Commmissie op de website https://ec.europa.eu/odr.

Het ODR is een Europees platform tussen consument, handelaar en ADR-entiteit (Alternative Dispute Resolution) waarbij automatische vertalingen tussen EU-talen en ondersteuning tijdens de gehele procedure worden voorzien.
Deze procedure is eenvoudig, onafhankelijk, efficiƫnt (wordt doorgaans binnen de 90 dagen afgehandeld) en is doorgaans goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

8. Wijziging Algemene Voorwaarden

de TYPY-website is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de cursist rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van de TYPY-website is daarvoor afdoende. Het is aan de TYPY-website om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de cursist.

9. Disclaimer

De TYPY-website is niet verantwoordelijk voor enige schade die de bezoeker kan lijden. de TYPY-website geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door de TYPY-website en haar medewerkers.

10. Begrippenlijst en terminologie

Laatst gewijzigd op 27-11-2019
Sluit dit venster