Privacybeleid van de TYPY-website (www.kristofnijs.be/typy)

Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.kristofnijs.be/typy bezoekt.
Door de TYPY-website te gebruiken, gaat u expliciet akkoord dat de TYPY-website uw persoonsgegevens verzamelt, bewaart, gebruikt en deelt zoals verder beschreven in dit document.
Cursief gedrukte woorden worden nader verklaard in de begrippenlijst achteraan in dit document.


1. Beheer

De website www.kristofnijs.be/typy staat onder beheer van Kristof Nijs.
Voor verdere vragen over het privacybeleid van de TYPY-website kan u hem bereiken op het e-mailadres: typy@kristofnijs.be.

2. Waarom deze pagina

Met deze pagina wil ik de bezoekers van de TYPY-website informeren over het gevolgde privacybeleid en tegemoetkomen aan de wettelijke voorwaarden gesteld in de wet ter bescherming van de persoonsgegevens.

3. Cookies

3.1. Europese richtlijn

De Europese richtlijn ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelt dat een bezoeker van een website de toestemming moet geven aan een website alvorens deze een cookie mag plaatsen op zijn computer en dat de bezoeker moet geïnformeerd worden waarvoor deze cookie gebruikt zal worden.

3.2. Wat is een cookie

Een cookie is een klein tekstbestandje dat geplaatst wordt door een website op de computer van een bezoeker van die website. Als de bezoeker op een later tijdstip de website opnieuw bezoekt, kan de website dit tekstbestandje opvragen. In dit tekstbestandje kunnen gegevens geplaatst worden over de bezoeker.

3.3. Waarvoor wordt de cookie gebruikt

De TYPY-website gebruikt cookies om cursisten het mogelijk te maken automatisch aan te melden door in het registratieformulier, het aanmeldformulier of op de "Mijn gegevens" pagina het aankruisvakje "Houd mij aangemeld" aan te vinken.
In de cookie staat de gebruikersnaam van de cursist en een code die de website gebruikt om te verifiëren dat de cookie weldegelijk van deze cursist is.

3.4. Hoe lang wordt de cookie bijgehouden

De cookie wordt gedurende een jaar bijgehouden na het laatste bezoek van de cursist aan de TYPY-website.
Als de cursist na meer dan een jaar een bezoek brengt aan de TYPY-website, zal hij zich moeten aanmelden door zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.

3.5. Hoe cookie wissen

Indien gewenst, kan een cursist zijn cookie wissen door op de TYPY-website op de link "Afmelden" te klikken of op de "Mijn gegevens" pagina het aankruisvakje "Houd mij aangemeld" uit te vinken en vervolgens op de knop "Opslaan" te klikken.

4. Verzamelde gegevens

4.1. Welke gegevens worden verzameld

De TYPY-website houdt van elke cursist de gegevens bij die door de cursist werden verstrekt in het registratieformulier alsook het tijdstip waarop de cursist zich voor het laatst heeft aangemeld op de TYPY-website en of de cursist wel dan niet zijn e-mailadres heeft gevalideerd.
Verder houdt de website voor elke oefenbeurt bij:

4.2. Waarvoor worden de gegevens gebruikt

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de TYPY-website. De gegevens gerelateerd aan een cursist zijn in principe enkel zichtbaar op de TYPY-website door de cursist waartoe deze gegevens behoren.
De beheerder van de TYPY-website zal in de mate van het mogelijke er alles aan doen om zorgvuldig en integer met deze gegevens om te gaan.
De beheerder van de TYPY-website behoudt zich het recht om, indien hij dit noodzakelijk acht, de cursisten per e-mail te contacteren, bijvoorbeeld wanneer er zich iets voordoet met de beveiliging van de TYPY-website.

4.3. Gegevens aanpassen

De cursist kan op ieder ogenblik zijn gegevens raadplegen en aanpassen op de "Mijn gegevens" pagina.

4.4. Gegevens wissen

Indien gewenst kan een cursist de beheerder van de TYPY-website verzoeken om zijn of haar gegevens te wissen uit de databank.
Hiervoor zal de cursist een mailtje sturen naar typy@kristofnijs.be met het verzoek de gegevens te wissen.
Hierop zal de cursist een mailtje ontvangen op het e-mailadres dat geregistreerd staat als zijn gebruikersnaam. Als deze mail beantwoord wordt met het wachtwoord van de gebruiker, zullen zijn gegevens gewist worden.
Als de cursist een gebruikersnaam heeft dat geen e-mailadres is, zal de cursist een mailtje ontvangen op het e-mailadres waarin het verzoek tot wissen stond. Als deze mail wordt beantwoord met de gebruikersnaam, het wachtwoord en een ingescand document dat de identiteit van de cursist bevestigt, zullen de gegevens gewist worden.

5. Delen van persoonsgegevens

De gegevens verstrekt door de cursist, zullen niet worden gedeeld met derden of op enigerlei wijze ter kennis worden gebracht aan derden.
Er is echter één uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

6. Beveiliging van de website

De beheerder van de TYPY-website zal al het mogelijke doen om de website zo goed mogelijk te beveiligen, doch kan niet alle risico's uitsluiten aangezien de website wordt gehost op servers van een extern bedrijf en er programmeertalen en software wordt gebruikt van derden.
Maatregelen die door de TYPY-website werden genomen zijn onder andere:

7. Disclaimer

De beheerder van de TYPY-website is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

8. Begrippenlijst en terminologie

Laatst gewijzigd op 02-05-2018